મડદાની પેઠે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મડદાની પેઠે

  • 1

    સજ્જડ રીતે (વળગવું).