મડદાની પેઠે વળગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મડદાની પેઠે વળગવું

  • 1

    મજબૂતીથી-મડાગાંઠની રીતે વળગી રહેવું.