ગુજરાતી

માં મૂંડામણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂંડામણ1મંડામણ2

મૂંડામણ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    મૂંડવાનું મહેનતાણું.

ગુજરાતી

માં મૂંડામણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂંડામણ1મંડામણ2

મંડામણ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નાણું ધીરનાર વ્યાજ ઉપરાંત ચોપડામાં ખાતું પાડવા બદલ બક્ષિસ લે છે તે.

મૂળ

'માંડવું' ઉપરથી