ગુજરાતી

માં મૂંડાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂંડાવું1મંડાવું2

મૂંડાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'મૂંડવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં મૂંડાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂંડાવું1મંડાવું2

મંડાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'મંડવું', 'માંડવું'નું કર્મણિ.