મડિયાં ભાગી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મડિયાં ભાગી જવાં

  • 1

    (માર કે આઘાતથી) ટાંટિયાં ઢીલા થઈ જવા; ચાલવાને અશક્ત થઈ જવું.