ગુજરાતી

માં મુંડીની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુંડી1મૂંડી2મેડી3મૂડી4મૂડી5

મુંડી1

વિશેષણ

 • 1

  બોડાવેલા માથાવાળું.

ગુજરાતી

માં મુંડીની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુંડી1મૂંડી2મેડી3મૂડી4મૂડી5

મૂંડી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મૂંડકી; બોડી સ્ત્રી.

 • 2

  માથું; જણ.

ગુજરાતી

માં મુંડીની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુંડી1મૂંડી2મેડી3મૂડી4મૂડી5

મેડી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાનો માળ.

મૂળ

दे. मेडय; સર૰ म. माडी; मेडिया

પુંલિંગ

 • 1

  હજામ.

 • 2

  સંન્યાસી.

ગુજરાતી

માં મુંડીની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુંડી1મૂંડી2મેડી3મૂડી4મૂડી5

મૂડી4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પૂંજી; ધન.

 • 2

  વેપાર ઉદ્યોગમાં રોકાતી થાપણ-દ્રવ્ય.

મૂળ

प्रा. मूलिय ( सं. मौलिक)

ગુજરાતી

માં મુંડીની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુંડી1મૂંડી2મેડી3મૂડી4મૂડી5

મૂડી5

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મોં અથવા માથાનો ભાગ.

મૂળ

प्रा. मुह ( सं. मुख)+ડી કે सं. मुंड =માથું