મૂડી નીચી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂડી નીચી કરવી

  • 1

    ટેક આબરૂ જતાં કરવાં.