મૂડી નીચી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂડી નીચી થવી

  • 1

    ટેક આબરૂ જવાં.