મૂડી મંતરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂડી મંતરવી

  • 1

    છેતરીને કાઢી લેવું.