મૂડી હાથમાં હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂડી હાથમાં હોવી

  • 1

    દાવ કે કબજામાં હોવું.