ગુજરાતી

માં મઢીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મઢી1મેઢી2મેંઢી3

મઢી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કુટિર; છાપરી; ઝૂંપડી.

મૂળ

प्रा. मढी ( सं. मठिका); સર૰ म.; हिं.

ગુજરાતી

માં મઢીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મઢી1મેઢી2મેંઢી3

મેઢી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મીઢી; સોનામુખી.

ગુજરાતી

માં મઢીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મઢી1મેઢી2મેંઢી3

મેંઢી3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘેટી.

મૂળ

प्रा. ( सं. मेंढ =ઘેટો); સર૰ म.