ગુજરાતી

માં મૂંઢોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂંઢો1મેંઢો2

મૂંઢો1

પુંલિંગ

  • 1

    સરકટ કે નેતરની એક જાતની ગોળ ખુરસી કે માંચી જેવું આસન.

ગુજરાતી

માં મૂંઢોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂંઢો1મેંઢો2

મેંઢો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઘેટો.