મૂઢ માર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઢ માર

  • 1

    બહાર દેખાય નહીં પણ અંદરથી બહુ દુઃખે એવો માર.