મણિમહોત્સવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મણિમહોત્સવ

પુંલિંગ

  • 1

    ૬૦ વર્ષે ઊજવાતો-હીરક મહોત્સવ.