મણિયો ઢીલો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મણિયો ઢીલો કરવો

  • 1

    સખત મહેનત કરાવી; નસો ઢીલી કરી નાખવી.