મણ મણની તોળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મણ મણની તોળવી

  • 1

    ભારે મોટી ગાળ દેવી.