મતમાં માર્યા જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મતમાં માર્યા જવું

  • 1

    મમતમાં ખોવું.