મંતરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંતરી જવું

  • 1

    ભરમાવીને લઈ જવું. ઉદા૰ મારા રૂપિયા મંતરી ગયો.