મૂતરી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂતરી પડવું

  • 1

    બી જવું-ગભરાઈ જવું.