મંતર મેલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંતર મેલવો

  • 1

    છૂપી સલાહ આપવી.

મંત્ર મેલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંત્ર મેલવો

  • 1

    છૂપી સલાહ આપવી.