મતવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મતવાદી

વિશેષણ

  • 1

    પોતાના મતનું આગ્રહી.