મતાગ્રહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મતાગ્રહી

વિશેષણ

  • 1

    પોતાના મતનો આગ્રહ રાખનાર; મતવાદી.