મતિ સૂઝવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મતિ સૂઝવી

  • 1

    વિચાર સૂઝવો.