ગુજરાતી

માં મથુરાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મથુરા1મથૂરા2મંથરા3

મથુરા1

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  હિન્દુઓનું એક તીર્થ.

ગુજરાતી

માં મથુરાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મથુરા1મથૂરા2મંથરા3

મથૂરા2

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  હિન્દુઓનું એક તીર્થ.

ગુજરાતી

માં મથુરાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મથુરા1મથૂરા2મંથરા3

મંથરા3

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  રાણી કૈકેયીની દાસી.

નપુંસક લિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  હિન્દુઓનું એક તીર્થ.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  હિન્દુઓનું એક તીર્થ.

મૂળ

सं.