મથાળું આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મથાળું આપવું

  • 1

    લખાણનું મથાળું બાંધવું.