મથાળું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મથાળું કરવું

  • 1

    લખાણનું મથાળું બાંધવું.