મથાળું ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મથાળું ઘાલવું

  • 1

    પાઘડી માથે મૂકવી.