મથાળું પહેરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મથાળું પહેરવું

  • 1

    પાઘડી માથે મૂકવી.