ગુજરાતી

માં મૃદુતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૃદુતા1મંદતા2

મૃદુતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મૃદુપણું; કોમળતા.

ગુજરાતી

માં મૃદુતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૃદુતા1મંદતા2

મંદતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મંદપણું; મંદગતિ.