મુદતિયો તાવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુદતિયો તાવ

પુંલિંગ

  • 1

    અમુક મુદતે ઊતરતો એવો તાવ; 'ટાઇફૉઇડ'.