મુદત થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુદત થવી

  • 1

    સમય થવો.

  • 2

    મુદત પાકવી.