મુદત પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુદત પડવી

  • 1

    (અદાલતમાં) ફરિયાદની સુનાવણી માટે બીજો દિવસ ઠરાવવો.