મુદત મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુદત મારવી

  • 1

    મુદત ઠરાવવી.