મુદ્દલ પર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુદ્દલ પર આવવું

  • 1

    પોત પ્રકાશવું; જાતિસ્વભાવ પર આવવું.