મદનપ્રરોહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મદનપ્રરોહ

પુંલિંગ

  • 1

    મદનવૃક્ષ; મીંઢળનું ઝાડ.

  • 2

    કામવાસના ફૂટવી તે.