મંદ્રમધ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંદ્રમધ્ય

પુંલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    સ્વરોની અમુક જાતની ગૂંથણી-એક વર્ણાલંકાર.