મુદ્રારાક્ષસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુદ્રારાક્ષસ

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    (મુદ્રા વડે હાથ આવેલો રાક્ષસ-એ વસ્તુવાળું) એક સંસ્કૃત નાટક.

  • 2

    છાપભૂલ; 'પ્રિન્ટર્સ ડેવિલ'.