મેંદી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેંદી મૂકવી

 • 1

  (હાથ પગ ઇ૰ પર) મેંદીનો થેપ કરવો.

 • 2

  લાક્ષણિક તેથી હાથ કામમાં ન આવી શકવો.

મેદી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેદી મૂકવી

 • 1

  હાથે પગે (રંગવા માટે) મેંદીની લૂગદી મૂકવી.

 • 2

  લાક્ષણિક કાંઈ કામ ન કરતાં હાથ પગ ઝાલીને બેસી રહેવું.