મેદો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેદો કાઢવો

  • 1

    કાળજી ને મહેનત લેવી પડે એવા કામમાં રોકાવું.