મેદો દળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેદો દળવો

  • 1

    કાળજી ને મહેનત લેવી પડે એવા કામમાં રોકાવું.