ગુજરાતી માં મધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મધ1મધ2

મધુ1

વિશેષણ

  • 1

    મીઠું; ગળ્યું; મધુર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં મધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મધ1મધ2

મધુ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    મધ.

ગુજરાતી માં મધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મધ1મધ2

મધુ

પુંલિંગ

  • 1

    દારૂ.

  • 2

    વસંત.

  • 3

    અશોક વૃક્ષ.

  • 4

    એક છંદ.

  • 5

    ચૈત્રમાસ.

ગુજરાતી માં મધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મધ1મધ2

મધે

અવ્યય

  • 1

    +મધ્યે.

ગુજરાતી માં મધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મધ1મધ2

મૃધ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    યુદ્ધ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં મધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મધ1મધ2

મેધ

પુંલિંગ

  • 1

    યજ્ઞ.

  • 2

    બલિ; ભોગ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં મધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મધ1મધ2

મધ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    મધમાખીઓએ એકઠો કરેલો ફૂલનો રસ.

  • 2

    મધ જેવી મીઠાશ. ઉદા૰ મધવાળી જીભ.

મૂળ

सं. मधु; સર૰ म.

ગુજરાતી માં મધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મધ1મધ2

મધ

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો મધ્યમાં; વચ્ચે.

મૂળ

'મધ્ય' પરથી; સર૰ म., हिं.