મધમાં હાથ મુકાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધમાં હાથ મુકાવવો

  • 1

    લાલચમાં લલચાય તેમ કરવું.