મધ્યમિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધ્યમિકા

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રજસ્વલા થવા લાગેલી કન્યા.

મધ્યમિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધ્યમિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જ્યેષ્ઠા; મધ્યમા; અંગૂઠા પાસેની બીજી આંગળી.

મૂળ

सं.