ગુજરાતી

માં મધ્યમિકાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મધ્યમિકા1મધ્યમિકા2

મધ્યમિકા1

વિશેષણ

  • 1

    રજસ્વલા થવા લાગેલી કન્યા.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રજસ્વલા થવા લાગેલી કન્યા.

ગુજરાતી

માં મધ્યમિકાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મધ્યમિકા1મધ્યમિકા2

મધ્યમિકા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જ્યેષ્ઠા; મધ્યમા; અંગૂઠા પાસેની બીજી આંગળી.

મૂળ

सं.