મધ્યસપ્તક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધ્યસપ્તક

નપુંસક લિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    મંદ્ર અને તાર વચ્ચેનું સાત સ્વરોનું સપ્તક.