મધોમધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધોમધ

સર્વનામ​

  • 1

    વચ્ચોવચ; વચ્ચે.