મધ ઉપર માખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધ ઉપર માખ

  • 1

    સ્વાર્થમાં કે લાલચમાં કોઈની પાછળ ભમ્યા કરવું તે.