મધ મૂકીને ચાટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધ મૂકીને ચાટવું

  • 1

    નિરર્થક સંઘરવું-રાખી મૂકવું.