મનખા દેહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનખા દેહ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    મનુષ્યનું શરીર.

મૂળ

મનુષ્ય+દેહ