મનખો બગાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનખો બગાડવો

  • 1

    જીવતર એળે ગુમાવવું.