મનથી મૂંઝાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનથી મૂંઝાવું

  • 1

    મનમાં મૂંઝાવું.